Vítejte/Willkommen

Vítejte/Willkommen na webových stránkách Projektu M00090 - Předpovědní povodňový systém Morava - Dyje, který vznikl v rámci Programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013“!

Nový společný Program EÚS, který je kofinancován € 107,44 mil. z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), má přispět k tomu, abychom přijali stávající výzvy a vyčerpali nevyužité možnosti. Podporované projekty proto musí mít udržitelný přeshraniční dopad.
 
Cílem Programu je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů. K dispozici je široká paleta oblastí podpory. U všech společných projektů se předpokládá soulad s principy udržitelnosti a rovných příležitostí.
 

     

 

Novinky

Konference Vodní toky 2009

07.12.2009 09:48
Ve dnech 24. - 25. 11. 2009 se v Hradci Králové konala konference "Vodní toky 2009", kde byl Ing. Krejčím prezentován projekt Předpovědní povodňový systém Morava - Dyje. Fotografie jsou k dispozici ve fotogalerii.

Fotografie z prezentace

30.10.2009 07:04
V sekci fotogalerie jsou umístěné fotografie z prezentace Projektu ze dne 22. října 2009.

Prezentace Projektu

22.10.2009 10:36
Za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a Zemského hejtmana Dolních Rakous Dipl.-Ing. Dr. Erwina Prölla bude dne 22. 10. 2009 v hotelu International v Brně představen Projekt  Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje.
Ing. Jana Kučerová, Povodí Moravy, s.p., tel.: +420 541 637 390